Γιώργος Μπεζάτης

τηλ: 6932616992

e-mail: lithotomos.info@gmail.com

elende

Αναλαμβάνουμε χωματουργικές εργασίες κάθε είδους. Διαθέτουμε τα κατάλληλα εργαλεία για την κάθε δουλειά.

National CPR association

National CPR association

National CPR association