Γιώργος Μπεζάτης

τηλ: 6932616992

e-mail: lithotomos.info@gmail.com

elende

Πλεονεκτήματα

-Καλαισθησία

-Διαχρονικότητα

-Αντοχή υλικών

-Απουσία συντήρησης

-Στιβαρότητα, αντισεισμικότητα

-Μόνωση θέρμανσης και ήχου

-Φιλικό στο περιβάλλον

 Τιμές, προϋποθέσεις, προσφορά
National CPR association

National CPR association

National CPR association